powiększ tekst: wysoki kontrast:

Postępy w realizacji projektu – Zakończenie VII edycji
18/12/2014

Zakończono realizację działań zaplanowanych dla uczestników VII edycji projektu.

W dniu 16.12.2014 r. uczestnicy VII edycji projektu Maksymilian wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym ich całoroczny udział w projekcie. Otrzymali świąteczne podarunki, skorzystali z wigilijnego poczęstunku.

Postępy w realizacji projektu
05/11/2014

Dobiega końca realizacja zadania związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Zakończyły się szkolenia o kierunkach: bukieciarstwo, fryzjerstwo, operator koparki i spycharki, opiekun osób starszych, robotnik pomocniczy przy konserwacji terenów zielonych, sprzedawca. Uczestnicy wymienionych szkoleń otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności zawodowych. Trwają szkolenia dla spawaczy, kierowców wózków jezdniowych, księgowych. Wkrótce rozpoczną się szkolenia dla osób chcących nauczyć się obsługi komputera oraz zdobyć uprawnienia SEP do 1 kW. Zakończenie zadań związanych z realizacją szkoleń zawodowych planowane jest zgodnie z umową do dnia 5 grudnia. W miesiącu listopadzie zakończą się również staże zawodowe. Każdy z uczestników tego rodzaju wsparcia otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu zawodowego.

Zespół projektowy.

Postępy w realizacji projektu. Szkolenia zawodowe. Staże zawodowe
03/09/2014

W dalszym ciągu w ramach projektu realizowane jest wsparcie w postaci szkoleń zawodowych. W miesiącu sierpniu zakończyły się szkolenia dla sprzedawców, bukieciarek, fryzjerów, I grupa opiekunów osób starszych. W trakcie realizacji są szkolenia dla II grupy opiekunów osób starszych, operatorów spycharki oraz operatorów koparko – ładowarki.

Od dnia 01.09.2014 r. dziesięcioro  uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe. Stażyści  odbywają staże na stanowiskach: sprzedawcy, pomocy fryzjera, bukieciarek oraz pokojowych i opiekunów osób starszych. W realizację tej formy wsparcia zaangażowanych jest pięciu pracodawców, którzy zawarli z MOPS COS w Zduńskiej Woli oraz uczestnikami projektu umowy o organizację staży w swoich firmach. Staże realizowane będą przez okres trzech miesięcy tj. od dn.01.09.2014 r. do 30.11.2014 r. Liczymy na to, że po zakończeniu odbywania stażu, stażyści pozostaną na rynku pracy dłużej w charakterze pracowników.

Zespół projektowy.

Postępy w realizacji projektu
06/08/2014

Od 01.08.2014 r. do 31.12.2014 r. realizowane jako jedno z najważniejszych rodzajów wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane będą szkolenia zawodowe. W pierwszych dniach sierpnia rozpoczęły się szkolenia o tematyce: opieka nad osobami starszymi oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Trwają przygotowania do rozpoczęcia staży zawodowych. W stażach weźmie udział 10 uczestników projektu, którzy zostaną skierowani do 4 pracodawców. Stażyści będą nabywali umiejętności zawodowe na stanowiskach pokojowa, opiekun osób starszych, pomoc fryzjera, sprzedawca, bukieciarka.

Mamy nadzieję, że udział w stażach umożliwi uczestnikom trwały powrót na rynek pracy.

 Zespół projektowy

Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej
07/07/2014

Dobiegły końca zajęcia w Klubie Integracji Społecznej  zakończyły się ostatnie warsztaty grupowe z prawnikiem, doradcą zawodowym i psychologiem. Zakończyły się indywidualne spotkania doradcze z psychologiem i prawnikiem oraz spotkania doradcą zawodowym zorganizowane w ramach usług aktywizacji zawodowej. Dla uczestników spotkań i warsztatów sporządzone zostały opinie psychologiczne oraz Indywidualne Plany Działania dotyczące ich dalszej kariery zawodowej.

Wykonano także zadanie w ramach działań środowiskowych.

W dniu 17.06.2014r. odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu i ich lokalnego otoczenia. W imprezie oprócz uczestników projektu wzięły udział osoby niepełnosprawne, osoby starsze, członkowie wspólnot osiedlowych oraz klubów abstynenckich. Były wspólne zabawy, i śpiewy, które prowadziła animatorka ze studia „Yapa”, ze Skawiny.

Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa dotycząca wyboru firmy, która przeprowadzi szkolenia zawodowe.

 Zespół projektowy.

Strona 1 z 1512345...10...Ostatnia »